Textruta: Information om
museet
 

torsdag 04 maj 2017

flaggor/Frankreich4.gif

 Det här är Jämtlands Flyg- och Lottamuseum

Museet invigdes hösten 1994 och öppnades för besökare den 1 maj -95. Museet är beläget på historisk mark, på ett gammalt krigsflygfält från andra världskriget och är delvis beläget i gamla lokaler från den tiden.

Optands flygfält anlades under hotet om ett anfall mot Sverige i slutet av 1930 talet.
Alla byggnader och värn är fortfarande intakta vilket innebär att besökare kan vandra runt i omgivningen och känna sig förflyttad tillbaka till den tiden.
Totalt 10 hangarer (varav 7 st. ägs av museet) alla hangarer kan efter förfrågan bli tillgängliga såväl ut som invändigt för de som vill se hur dessa är konstruerade
med portar och vinschar.

 Totalt finns det 10 hangarer i originalskick samt 15 st. värn uppbyggda av jordmassor

Anläggningen är uppbyggd av medlemmar i  Svensk Flyghistorisk förening Jämtland Härjedalen som är en regionavdelning av riksföreningen med samma namn. 
Föreningen har ca 5000 medlemmar över hela landet.

 Nu har vi funnits i över 15 år och har under den tiden vuxit i  storlek för varje år. I dag har museet drygt 30 st. flygplan med en blandning av civila och militära typer.
 En röd tråd är att alla flygplan har anknytning till Jämtland -- Härjedalen. Här finns 4 st. Viggar av olika typer samt två kabindelar från JA 37 kanske är vi det enda
museet som kan visa upp dessa flygplan inomhus. Just nu pågår 2 st renoveringsprojekt, dels en Beech 18R Tp 4 som fanns stationerat på F 4 som ambulansflygplan (just detta exemplar har dock aldrig funnits på F 4 men kommer att byggas upp som ett ambulansflygplan från F 4. Det andra renoveringsobjektet är en J32 som flugits vid 2.div F 4 mellan 1966 och 1970 för att därefter byggas om till målflygplan och flygas vid målflygdivisionen på Malmen fram till 1997. Flygplanet kommer att återuppbyggas till det skick det hade under sin aktiva tid på F 4.

Modellflyg är även det en viktig del av vår flyghistoria här finns modeller av olika typer, radio, segel, gummimotor, plast och skala modeller av riktiga flygplan,
Mustang, B17 m.fl. Totalt kan ni på museet se ca 100 modeller.  

Lottamuseet är inrymt i en matsal från andra världskrigets dagar.  Där har Lottorna i Jämtland iordningställt en utställning om Lottornas historia från 1920 talet och
fram till dagens Lottarörelse.  

Vårt tidigare engagemang i Optand Teknikland AB har numera ersatts med ett samarbetsavtal med det nya bolaget.

Öppettider 2017:
26/6 - 23/8 dagligen 10:00 - 16:00


JA 37-simulatorn:

STÄNGD för säsongen  (öppnar till säsongen 2017)
 

Många har frågat efter vårt postgironummer så här kommer detta: 4813824-2

Vi har även SWISH: 0703690867


 

 

Webbplatsen uppdaterades måndag 06 mars 2017