Textruta:  
Modellflyg
 

 

 

 

 

 

Museet innehar en bitvis ganska imponerande samlig modeller av flygplan löpande över en lång tidsperiod.
sammantaget kan dessa sägas utgöra en bra spegling av modellbyggandets utveckling över tiden.
Modellerna återfinns i de flesta av museets olika utställningsmiljöer.

 

Monter i gamla klubblokalen:

Överst, en samling Bigglesböcker, långt från komplett
Hyllan under "Papp-Isacs flygande skalamodeller.
Andra hyllan:Handböcker och kataloger.
Hyllan under

alla F4:s flygplantyper  i plast skala 1:72.
Hylla tre och fyra: Motorer och radio, och underst
byggsatser.