Textruta: Lottamuseet
 

söndag 18 juni 2017

Start
Modellflyg
Våra flygplan
Lottamuseet
Nyheter
Länkar
Kontaktinfo
Kalendern
Flygsimulator

 

                               
 

   
 

Lottorna

I museet visas ett axplock ur Lottornas historia i första hand från Jämtland Härjedalen.

Tyra Wadner startade det hela 10 september 1924 i Stockholm.
1929 tog det sin början i Östersund. Föreningen som startades hette Jämtlands Landstorms Kvinnor. Ända sedan starten hade Lottorna hjälpt Landstormen med marketenteri och att samla in pengar.
Hemvärnet bildades 1940. Lottorna knöts till organisationen på en gång. Först som förplägnads-personal, senare för expeditionsgöromål med mera.
1941 bytte Landstorms Kvinnorna namn till Östersunds Lottakår.

1941 bildades också Jämtlands läns Lottaförbund för att stödja alla kårer som fanns i länet.
1943 blev Lottorna en egen organisation - Riksförbundet Sveriges Lottakårer.
Utbildningar genom åren som Lottorna stått för: förplägnad, expedition, signaltjänst, luftbevakning, sjukvård med flera inriktningar.
I mitten på 50-talet var medlemstalet som störst, ca 93 000 kvinnor. I och med ändrade förvarsbeslut ändrades också Lottornas uppdrag. I takt med att försvaret krymptes minskade också behovet av Lottor.
I dag är efterfrågan stor på välutbildade Lottor.
Av länets som mest ett femtiotal Lottakårer finns nu bara en kvar - Östersund Frösö lottakår.

 
 
   
   
 
 
     
   
 

 

Del av köket
 
 
 
 
   
   
   
 
   
   
 

 

Off. Mässen
 
 
 
 
   
   
 

 

Senast uppdaterad  18 juni 2017
 
 
 
 


 

Start | Modellflyg | Våra flygplan | Lottamuseet | Nyheter | Länkar | Kontaktinfo | Kalendern | Flygsimulator

Webbplatsen uppdaterades söndag 18 juni 2017